Loading...

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация за правата на лицата по защита на личните данни
 
Обща информация
 
Уеб Брокер в качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на всички предлагани услуги,  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на конкретна услуга, и ги пази отговорно и законосъобразно. „Уеб Брокер 2014“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
Информация относно Администратора на лични данни
 
1. Наименование "Уеб Брокер 2014" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :203273535
3. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, 5800 ,бул. „Данаил Попов“ №16
4. Адрес за упражняване на дейността:гр.Плевен,5800 ,бул. „Данаил Попов“ №16
5. Данни за кореспонденция: гр. Плевен, 5800 ,бул. „Данаил Попов“ №16
6. Email: info@webbroker.bg
7. Телефон.: 0875220980, 064 801391
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 414174
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни
 
Чл. 1. (1)  "Уеб Брокер 2014" ООД  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, регистрация и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на "Уеб Брокер 2014" ООД по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, спрямо "Уеб Брокер 2014" ООД;
За целите и интересите на "Уеб Брокер 2014" ООД.
(2) "Уеб Брокер 2014" ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. "Уеб Брокер 2014" ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
 
Чл. 2. (1) "Уеб Брокер 2014" ООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашата партньорска мрежа ( система), включително за следните цели:
За създаване на профил в нашата система и осигуряване на пълна  функционалност при предоставянето на предлаганите чрез нас услуги
индивидуализация, индефикация на страна при сключване на договор;
регистрация на партньора в системите, собственост на "Уеб Брокер 2014" ООД  
за счетоводни цели;
за статистически цели;
за защита на информационната сигурност;
за обезпечаване по договора за предоставяне на съответната услуга;
за изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
рекламиране и индивидуализиране на други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 
 (2) "Уеб Брокер 2014" ООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до възможният минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, "Уеб Брокер 2014" ООД  може да обработва и съхранява вашите лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
        . Изпълнение на задълженията си към Фирми партньори, изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
Видове лични данни събирани,обработвани и съхранявани от "Уеб Брокер 2014" ООД 
 
Чл. 3. (1) "Уеб Брокер 2014" ООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:
В случай на изявено желание от вас, Регистрация на потребител в уебсайт във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на достъп до услуги, предоставяни от фирмата "Уеб Брокер 2014" ООД  или партньори на фирмата "Уеб Брокер 2014" ООД  . – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избраната от Вас услуга ,продукт или дейност. 
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 (2) "Уеб Брокер 2014" ООД  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: 
Ваши индивидуализиращи данни (име презиме фамилия, електронна поща, населено място, телефон, адрес за извършване на дейност, банкова сметка, ЕГН и др. )
Цел, за която се събират данните: 
1) Регистрация на потребител; 
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за свързване по телефона , електронна поща изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 
3) за създаване на индивидуален профил през платформата за клиенти.
 
Основание за обработка на личните Ви данни –
 С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, между "Уеб Брокер 2014" ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 
Допълнителни данни, предоставяни от Вас 
 
       Ако желаете можете по всяко време да промените и изтриете Вашия профил.
 
Цел, за която се събират данните: 
информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 
Други данни, които "Уеб Брокер 2014" ООД  обработва – 
При влизане в който и да е уебсайт собственост на "Уеб Брокер 2014" ООД  или във Вашия профил, "Уеб Брокер 2014" ООД  събира данни за използвания от Вас IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 
Цел, за която се събират данни за вашата фирма: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на  услуги и използването на системата или сайта собствен или  предоставен за ползване от партньор на "Уеб Брокер 2014" ООД  .
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между "Уеб Брокер 2014" ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) "Уеб Брокер 2014" ООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от "Уеб Брокер 2014" ООД  от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни
 
Чл. 4. (1) "Уеб Брокер 2014" ООД  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, "Уеб Брокер 2014" ООД  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) "Уеб Брокер 2014" ООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "Уеб Брокер 2014" ООД  или друго.
(3) "Уеб Брокер 2014" ООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
 
Предаване на вашите лични данни за обработване
 
Чл. 5. "Уеб Брокер 2014" ООД  може да предава част или всички Ваши лични данни на своите партньори с които има действащи споразумения и договори за изпълнението на целите на запитването ви при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Уеб Брокер 2014" ООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата за контакт във Вашия профил или чрез изпращане на  искане по избран от вас начин към "Уеб Брокер 2014" ООД  в свободен текст.
(2) "Уеб Брокер 2014" ООД  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 
Право на достъп
 
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от "Уеб Брокер 2014" ООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) "Уеб Брокер 2014" ООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "Уеб Брокер 2014" ООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до "Уеб Брокер 2014" ООД  .
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
 
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от "Уеб Брокер 2014" ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Уеб Брокер 2014" ООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Уеб Брокер 2014" ООД  ;
 
 (2) "Уеб Брокер 2014" ООД  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до "Уеб Брокер 2014" ООД  , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди "Уеб Брокер 2014" ООД  , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на "Уеб Брокер 2014" ООД  .
(4) "Уеб Брокер 2014" ООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 
Право на ограничаване
 
Чл. 10. Вие имате право да изискате от "Уеб Брокер 2014" ООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Уеб Брокер 2014" ООД  да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
"Уеб Брокер 2014" ООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Уеб Брокер 2014" ООД  имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на преносимост
 
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "Уеб Брокер 2014" ООД  , директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от "Уеб Брокер 2014" ООД  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на получаване на информация
 
Чл. 12. Вие можете да поискате от "Уеб Брокер 2014" ООД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Уеб Брокер 2014" ООД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 
Право на възражение
 
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Уеб Брокер 2014" ООД  , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
 
Чл. 14. (1) Ако "Уеб Брокер 2014" ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) "Уеб Брокер 2014" ООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Лица, на които се предоставят личните ви данни
 
Чл. 15. За извършване на регистрация и след подадена заявка от Ваша страна, "Уеб Брокер 2014" ООД  предава директно необходимата информация към съответния партньор, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявената исканата от вас услуга.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
 
Други разпоредби
 
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 20(1). Когато възлагате на "Уеб Брокер 2014" ООД  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, "Уеб Брокер 2014" ООД  действа в качеството на обработващ личните данни.
(2). В случаите по ал. 1, "Уеб Брокер 2014" ООД  действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. "Уеб Брокер 2014" ООД  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай "Уеб Брокер 2014" ООД  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на "Уеб Брокер 2014" ООД  в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.
 
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтовете на "Уеб Брокер 2014" ООД  използват бисквитки, които са важни за коректната им работа. Посещавайки някой наш сайт, Вие приемате използването на бисквити. 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Видове бисквитки, които използваме:
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата.
Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.