Loading...

admin's blog

Моля, внимателно да прочетете Общите условия и правилата за включване и ползване на услугите, достъпни чрез Сайта BARZIPARI.COM и ако сте съгласен с тях, да отбележете съгласието си, като отметнете в полето „Съгласен съм"/„Декларирам, че представлявам посоченото по-горе физическо или юридическо лице и съм запознат, прочетох и съм съгласен с общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на виртуалният бутон „Потвърди"/„Напред" се счита, че сте прочел и че сте запознат с Общите условия и правила,

 и се задължавате да ги спазвате.

Общи условия за партньори