Loading...

Потребителски блогове

Резултатите от търсенето по ключова дума : "подписването на договор?"
Уеб Брокер
При регистрацията си кандидата за включване в програмата извършва съгласно закона електронно изявление. По принцип не е необходимо в началото сключването на договор с физическо лице, но такъв е желателно и може да се сключи на по-късен етап.
  1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм" и натискане на виртуалния бутон „Напред” при попълване на регистрационната форма, Партньора извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ''Уеб Брокер 2014"ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. Електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ''Уеб Брокер 2014"ООД съхранява в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на Партньора, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Партньора и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите Условия, в случай на възникване на правен спор.