Loading...

Потребителски блогове

Резултатите от търсенето по ключова дума : "каква отговорност нося като брокер?"
Уеб Брокер

Всеки, който желае да се присъедини и да печели от популярното име на компанията, трябва да бъде честен, лоялен и почтен към всички . Да не злоупотребява по какъвто и да е начин, нарушавайки общият изграден имидж на марката..


Всеки сам е отговорен за действията и постъпките си!


Всеки "Уеб Агент" или "Уеб Брокер" се задължава при ползването на предоставяните посредством Сайтовете на Компанията Услуги :

- Задължително да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- Да уведоми незабавно фирмата ''Уеб Брокер 2014"ООД за всеки случай на извършено лично от него или открито нарушение, при използване на предоставяните от сайта(сайтовете)Услуги;

- Да не генерира лично той, да не подбужда и да не позволява трето лице от негово име да генерира фалшиви или по друг начин измамни и несъществуващи заявки или договори.

Какво да направя?

Изисквания и Правила
Изисквания и правила

Нашите услуги

Нашите Услуги

113.bg